Fotturer i grensetraktene

Solnedgang over Aursunden Fjellvann Utsikt fra Sølendet 
mot Brekken
Sopptur
Løe på Sølendet Familietur Skogsvandring Svartkurle
Bålplass ved hyttene på
Henningsgården

Gruvsjøen nær svenskegrensa

FjellKvann